ทรงกลด บางยี่ขัน – The Cloud

Editor In Chief, Co-founder of The Cloud

Thailand

  • บรรณาธิการบริหารนิตยสาร The Cloud
  • บรรณาธิการบริหารนิตยสาร a day
  • บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Human Ride
  • นักเขียนพ็อกเก็ตบุ๊ก เช่น สองเงาในเกาหลี ดาวหางเหนือทางรถไฟ ต้นไม้ใต้โลก

Related links:

 

Contact request: