ฐา ณัชปกร นามเมือง – iLaw

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจับตากฎหมาย iLaw

Bangkok, Thailand

  • นักเขียนที่ The Momentum และ Way Magazine
  • ผลงาน: ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มีคนร่วมลงชื่อ 100,732 คน

Related links: https://www.ilaw.or.th/

 

Contact request: