เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Move Forward Party

Member of the House of Representative at Move Forward Party

Bangkok, Thailand

  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคก้าวไกล เขตกรุงเทพมหานคร คลองสาน บางกอกใหญ่
  • โฆษกคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุรา

Related links: https://www.facebook.com/Taopiphop/, https://twitter.com/taopiphop 

 

Contact request: