แพท สิระ บุญสินสุข – Eargasm Top 5 Podcast

Eargasm Podcast

Bangkok, Thailand

  • host รายการ podcast eargasm top 5 โดย a day podcast
  • แอดมินเพจ Everything Eargasm
  • ผลงานที่ผ่านมา: producer MTV Thailand/DJ Met107/นักเขียนในเครือ a book publishing

Related links: https://www.facebook.com/everythingeargasm/

 

Contact request: