มาย ฐิติพัทธ อัชชะกุลวิสุทธิ์ – tupleblog

tupleblog

Thailand

  • PhD student, University of Pennsylvania
  • เป็นนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูล
  • เวลาว่างเขียนบล็อกเกี่ยวกับข้อมูลที่ tupleblog
  • วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ
  • เป็นผู้ร่วมก่อตั้งการประชุมวิชาการออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของวงการประสาทวิทยา neuromatch.io

Related links: https://tupleblog.github.io/

 

Contact request: