เมษา จีนะวิจารณะ – Independent Artist

Independent Artist

Bangkok, Thailand

  • ศิลปิน ผลงาน: เพลง พยายามไม่พอ, อดีต BNK48 Generation 1, นักแสดง Girls Don’t Cry
  • นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Related links:

 

Contact request: