ก้อง ฤทธิ์ดี – รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ และนักวิจารณ์ภาพยนตร์

Thailand

  • หนังสือพิมพ์บางกอกโพสท์ (นักเขียน – วิจารณ์ภาพยนตร์)
  • ตำแหน่งปัจจุบัน Deputy Editor LIFE (Arts and Culture section) + คอลัมนิสท์ภาพยนตร์
  • บทความตีพิมพ์หนังสือและวารสารต่างประเทศ เช่น Film Comment, Cinemascope, Cahiers du Cinema, Variety, Screen Daily อีกทั้ง Journal เกี่ยวกับภาพยนตร์
  • การสร้างภาพยนตร์ ร่วมสร้างกำกับ ภาพยนตร์สารคดี แขก (๒๕๔๘) มูอัลลัฟ The Convert (๒๕๕๑) Baby Arabia (๒๕๕๓) OBL (๒๕๕๔)

Related links:

 

Contact request: