ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ – นักการเมืองอิสระ

นักการเมืองอิสระ

Bangkok, Thailand

  • CEO บริษัท StartDee
  • ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า (ConLab) ขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
  • ผู้ผลิตเนื้อหา podcast ‘Pro & Constitution’
  • ผู้เขียนหนังสือ ‘Why So Democracy? ประชาธิปไตยมีดีอะไร
  • อดีต Consultant ที่บริษัท McKinsey & Company

Related links: https://startdee.com/, facebook.com/Constitution9Face

 

Contact request: