นัท ชณัฐ ศรีจันทร์วันเพ็ญ – สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการทีม สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

Bangkok, Thailand

  • ผู้จัดการทีมและโค้ช Tekken7 ชุดซีเกมส์ 2019 ประเทศฟิลิปปินส์
  • โค้ช Tekken7 ชุด EILAT2020

Related links:

 

Contact request: