รศ.ดร. อัมพร จิรัฐติกร – Chiang Mai University

Associate Professor at Chiang Mai University

Chiang Mai, Thailand

  • Writer of ละครไทยกับผู้ชมอาเซียน
  • Writer of รสนิยมและแฟนคลับ ละครไทยในอาเซียนและจีน (Upcoming)

Related links:

 

Contact request: